OK414

Béc Tưới Góc Cây

 OK414
 OK414

OK414

Béc Tưới Góc Cây

Mã SP
MÔ TẢ SẢN PHẨM

Cốt Nhựa 

Đường Kính Tưới 9m đến 10m 

Lưu Lượng ̀đ L.H

Màu Nâu 

Nhựa Chính Phẩm 

Sản phẩm cùng loại

OK489

134

OK488

133

OK470-450

132

OK468-450

131

OK356RT

130

OK356

129

OK416

128

OK390

127

OK415

126